torsdag 24 september 2015

Invald som ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS)


Vid Kungliga Örlogsmannasällskapets valsammanträde den 23 september valdes undertecknad in som ordinarie ledamot i akademien med nummer 1478.

Jag är givetvis mycket stolt och hedrad över detta beslut.

/ Niklas Wiklund