Bloggen SKIPPER


Sedan 2010 driver jag försvarsbloggen "Skipper"

Bloggen är idag den näst mest lästa försvarsbloggen i Sverige och den citeras ofta av media och politiker. Antalet läsare har hela tiden ökat, och ökar fortfarande. Bloggen representerar mina personliga åsikter i ämnet försvars- och säkerhet samt frågor kopplade till Försvarsmakten och närliggande ämnesområden.

Bloggen har ingen anknytning till Försvarsmakten och representerar således inte myndighetens åsikter förutom i de fall Försvarsmakten har valt att gå ut med information via mig och min blogg, vilket har skett ett antal gånger. Då framgår tydligt avsändaren med namn och befattning.

Min målsättning har alltid varit att bloggen ska bidra till en levande försvarsdebatt, bedriva försvarsupplysning samt värna om Sveriges försvarsförmåga, något som under flera års tid sakta men säkert monterats ner av den politiska nivån.