fredag 9 oktober 2015

Föreläsning för Allmänna Försvarsföreningen i Kalmar
Den 8 oktober föreläste jag för Allmänna Försvarsföreningen i Kalmar på temat "Ur takt med tiden". Ett välbesökt arrangemang med många intresserade åhörare. Innan föreläsningen besökte jag Sveriges radio i Kalmar där jag blev intervjuad med anledning av min föreläsning, och på plats fanns även två journalister från lokalmedia. Artikel finns att läsa här nedan.


Åhörarna på väg att ta plats, det blev nästan fullsatt.


I väntan på att bli insläppt i studion hos Magnus Krusell på SR Kalmartorsdag 24 september 2015

Invald som ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS)


Vid Kungliga Örlogsmannasällskapets valsammanträde den 23 september valdes undertecknad in som ordinarie ledamot i akademien med nummer 1478.

Jag är givetvis mycket stolt och hedrad över detta beslut.

/ Niklas Wiklund

torsdag 30 april 2015

Anförande hos Folk & Försvar: Inriktningen av vårt försvarUnder gårdagen höll jag ett anförande tillsammans med Annika Nordgren Christensen vid Folk & Försvars seminarium "Inriktningen av vårt försvar" som genomfördes i Finlandshuset. 

Seminariet sändes i SVT Forum och kan ses i efterhand här nedan. Jag och Annika inleder i del 2.
På plats fanns också försvarsminister Peter Hultqvist och försvarsberedningen ledamöter.

onsdag 15 april 2015

Föreläsning för Kungliga Krigsvetenskapsakademien


I dag har jag haft den stora äran att få vara gästföreläsare vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens sammankomst vid försvarshögskolan i Stockholm under rubriken "tankar för dagen".

Åhörare var bland annat Björn von Sydow, Mikael Odenberg, Peter Nordbeck, Jörgen Ericsson.

Ordföranden i KKrVA avd II, kommendör Bengt Lundgren sammanfattade mitt anförande så här:


Styresmannen Mikael Odenberg öppnade dagens sammankomst med att hälsa de ca 80 ledamöterna och inbjudna gästerna välkomna. Programmet inleddes sedan av dagens hemlige gäst, försvarsdebattören och bloggaren Skipper (Örlogskapten Niklas Wiklund) som under punkten ”tankar för dagen” gav sin syn på läget inom Försvarsmakten inför stundande Försvarsbeslut. Temat för Wiklunds framställning var ”i otakt med tiden”. Wiklund tog i sitt anförande utgångspunkt från Försvarsbeslutet 2000 och pekade på den oerhörda minskning av vår försvarsförmåga som gjorts genom ekonomiska neddragningar och ominriktning av Försvarsmakten.

Försvarsbesluten FB00 och FB04 innebar omfattande förbandsnedläggningar och en 80-procentig reduktion av insatsorganisationen. 2004 fastslår man också självsäkert att någon rysk förmåga överhuvudtaget inte kommer att finnas på tio år. 2005 års inriktning mot insatsen i Afghanistan (försvaret av Sverige börjar i Afghanistan) innebar ytterligare nedläggningar och att materiel som inte gick att använda utomlands avvecklades.
 
Hur påverkades då den svenska försvarsinriktningen av händelseutvecklingen i Ryssland? Redan 2007 kunde man märka en stor förändring i Rysslands agerande genom att man sa upp CFE-avtalet, 2008 invaderar man Georgien och 2010 fastslår man i sin nya försvarsdoktrin att ryska medborgare utomlands ska skyddas. I och med den ryska upprustningen som påbörjas 2011 pekar också ÖB på de allvarliga brister och den obalans som finns i den svenska försvarsplaneringen, något som fortsatt poängterats av ÖB fram till dags dato. 
Wiklund fortsatte med att mer detaljerat redogöra för det mycket bekymmersamma läget i Marinen. Slutligen påpekar Wiklund också det orimliga i att trots att det är 1007 dagar sedan försvarsberedningen startade sitt arbete så har vi fortfarande inte något försvarsbesluts, eller enkelt uttryckt – det är en beredning som är ”ur takt med tiden”.

torsdag 9 april 2015

Föreläsning för Allmänna försvarsföreningen

I dag föreläser jag hos Allmänna Försvarsföreningen i Karlskrona i samband med lokalföreningens konstituerande möte som hålls i länsstyrelsens nya lokaler.

Jag ersätter med mycket kort varsel Allan Widman som sitter fast i förhandlingar runt den kommande försvarspropositionen.lördag 22 november 2014

Föreläsning vid Centerpartiets kommundagar 2014Lördagen den 22 november föreläste jag för Centerpartiets medlemmar på Marinmuseum i Karlskrona under kommundagarna 2014 där representanter från hela södra Sverige hade samlats under helgen. Ämnet för dagen var den försvarspolitiska utvecklingen under de senaste åren.

Efteråt skrev Centerpartiet så här om min föreläsning.

Ett mycket informativt och något utmanade pass kring försvars- och säkerhetspolitik hölls av den nyligen prisbelönta bloggaren Skipper. Vem som stod bakom den mycket frekvent besökta bloggen har tidigare varit okänt men för en tid sedan trädde Örlogskapten Niklas Wiklund fram. Niklas gick grundligt igenom alla de beslut som resulterat i vår nu mycket begränsade försvarsförmåga. Samtidigt kan vi konstatera att Ryssland gjort mycket stora försvarssatsningar under samma tidsperiod.