torsdag 9 april 2015

Föreläsning för Allmänna försvarsföreningen

I dag föreläser jag hos Allmänna Försvarsföreningen i Karlskrona i samband med lokalföreningens konstituerande möte som hålls i länsstyrelsens nya lokaler.

Jag ersätter med mycket kort varsel Allan Widman som sitter fast i förhandlingar runt den kommande försvarspropositionen.