Om Niklas WiklundSedan 1995 har jag tjänstgjort i Försvarsmakten då jag började som värnpliktig på robotbåten HMS Västervik. Därefter har jag fortsatt tjänstgjort på ett stort antal befattningar och är i dag fartygschef på en av marinens korvetter.

Jag har alltid varit intresserad av försvarsfrågan, och 2010 startade jag bloggen "Skipper" inspirerad av min nuvarande vän och kollega Carl Bergqvist som några år tidigare hade startat bloggen Wiseman´s Wisdoms. Det fanns ett stort uppdämt behov av att debattera försvarsfrågor. De officiella beskrivningarna av läget i Försvarsmakten stämde dåligt överens med den situation som jag själv upplevde. När jag startade bloggen skrev jag under pseudonym. Anledningen till detta har jag tidigare beskrivit här och här.

Min uppfattning är att de olika försvarsbloggarna har fyllt en lucka genom att lyfta dessa frågor till debatt när ingen annan har gjort det.

Sommaren 2014 kände jag hade anonymiteten hade spelat ut sin roll, och därför gick jag ut med min identitet i samband med att jag skrev en debattartikel på DN Debatt tillsammans med Carl Bergqvist och Johan Wiktorin.

Hösten 2014 startade jag mitt företag Skipper Defence och sedan dess är jag regelbundet anlitad som kommentator, föreläsare och skribent inom området försvar & säkerhet.


Allt som  jag skriver och säger i min roll som försvarsdebattör gör jag i egenskap som privatperson och inte som företrädare för Försvarsmakten.


Länkar:
SvD | Hemlig försvarsbloggare träder fram
SR P4 | Hemlig försvarsbloggare kommers ut i ljuset
KÖMS pressmeddelande | Skipper medaljeras av Kungliga Örlogsmannasällskapet
KÖMS pressmeddelande | Kungl. Örlogsmannasällskapet belönar och medaljerar